بزرگترین مانع برای پیشرفت افسردگی است

 

  • وی گفت: بعضی افراد سعی دارند تا خواسته‌ها و آرزوهای خود را به دلیل ناتوانی در رسیدن به آن سرکوب کنند و به داشته‌های خویش بسنده می‌کنند که این باعث ایجاد حس نا‌امیدی در وجود افراد می‌شود.

محمود بیات روان‌شناس عمومی در گفتگو با خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده ؛ اظهار داشت: افسردگی و ناامیدی یکی از مهم‌ترین عوامل عدم پیشرفت در کارها است که در بعضی افراد حتی باعث از دست دادن امید در زندگی می‌شود اما در این میان هستند افرادی که رویاهای خود را در ضمیر ناخودآگاه خویش زنده و امیدوار نگه می‌دارند.
وی گفت: بعضی افراد سعی دارند تا خواسته‌ها و آرزوهای خود را به دلیل ناتوانی در رسیدن به آن سرکوب کنند و به داشته‌های خویش بسنده می‌کنند که این باعث ایجاد حس نا‌امیدی در وجود افراد می‌شود.
بیات تصریح کرد: البته باید در نظر داشت که قناعت با سرکوب رویاها اشتباه گرفته نشود، چراکه قناعت به معنای عدم بلند پروازی و ابزار قدرتمندی در رسیدن به اهداف بزرگ توسط داشته‌های خود در زندگی است و تا زمانی که رویاها در ذهن زنده  نشوند، افسردگی باقی خواهد ماند.
این روان‌شناس در پایان گفت: دلگرمی و امیدواری در حد اعتدال عامل مهمی در کاهش افسردگی و رسیدن به اهداف در زندگی است، درواقع جنگیدن برای دستیابی به موفقیت اولین گام در رسیدن به آرزوها تلقی می‌شود.
اشتراک:


نظر خود را بیان کنیدامتیاز گوگل یادتون نره :)